Jak przebiega współpraca projektowa z Katarzyna Denst?

Masz już wybrany dom albo mieszkanie, masz podpisaną umowę na zakup i ?

Co teraz? Od czego zacząć? Gdzie skierować swoje pierwsze kroki?

Jeśli odbiór kluczy jest zaplanowany na przyszły rok to jest to idealny moment by zacząć planować wspólną pracę. I mam tu na myśli zarówno prace projektowe jak i przygotowawcze do realizacji inwestycji.

 

Jeśli kupujesz mieszkanie czy dom z rynku wtórnego i klucze masz w zasadzie z dnia na dzień to miej świadomośc, że ekipa wykończeniowa nie wejdzie na prace remontowe od ręki a wiele renomowanych pracowni projektowania wnętrz ma zakolejkowane projekty. Im wcześniej więc zaczniemy przygotowywać się do współpracy i zaplanujemy ją na kilka miesięcy do przodu tym większe szanse na powodzenie i mniejsze koszty operacyjne.

Najbardziej optymalny czas na umówienie współpracy z biurem projektowym to od roku do 6 miesięcy przed planowaną realizacją inwestycji.

Plan działań to podstawa


Przystępując do współpracy z moją pracownią projektową tworzymy dla Ciebie i dla siebie plan działań. Daje nam to możliwości zapanowania nad procesem i przewidywalności dalszych kroków. Niezmiernie istotne jest to na etapie realizacji inwestycji. Ale po kolei. 

Zaczynamy od:

 • Analizy terminów dostępności lokalu, czasu pracowni na przygotowanie projektu i dostępności ekipy wykończeniowej w momencie w którym lokal będzie już dostępny i projekt w pełni przygotowany do realizacji. Analizy dają nam luźne ramy czasowe możliwości realizacji inwestycji.
 • Planujemy działania projektowe a w tym:
  • analizę potrzeb klienta, inwentaryzację
  • pracę nad bryłą 3D
  • pracę nad kosztorysem
  • pracę nad rysunkami technicznymi
 • Planujemy czas na składanie zamówień i prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.
 • Dopiero mając przygotowany projekt możemy rozłożyć w czasie poszczególne prace realizacji inwestycji i podzielić wstępnie założone ramy czasowe ne na szczegółowe terminy realizacji poszczególnych prac.

Mając takie przygotowanie realizacja inwestycji jest dużo łatwiejsza i przebiega bardzo sprawnie. Oczywiście zawsze mogą się zdarzyć sytuacje nieprzewidziane, ale łatwiej nad nimi zapanować mając konkretny plan działań.

moodboard 2

Wymarzony projekt wnętrz


Gdy mamy już wstępne ramy czasowe na realizację zarówno projektu jak i realizacji inwestycji to rozpoczynamy prace przygotowawcze do projektu.

Analiza potrzeb

Najistotniejsza na tym etapie jest analiza potrzeb klienta. Przeprowadzamy ją najczęściej w 2 etapach. Za pośrednictwem ankiety online, gdzie do każdego projektowanego pomieszczenia klient dostaje zestaw pytań, które to pytania mają skłonić klienta do refleksji, zastanowienia się nad rozwiązaniami, zweryfikowania jakie ma możliwości na tym etapie teoretyczne. Oraz drugi etap czyli omówienie ankiety i wątpliwości klienta oraz pracowni. Drugi etap lubimy łączyć z inwentaryzacją lokalu. Daje nam to możliwość rozmawiania o rozwiązaniach będąc dokładnie w miejscu gdzie to rozwiązanie ma wystąpić.

Koncepcja projektowa

Mając zebrane informacje od klienta i z lokalu możemy zacząć nasz ulubiony etap prac. Pracę twórczą. Realizujemy ją w zaciszu biura projektowego a efekty przedstawiamy w formie 3D. Taka forma przedstawienia projektu daje inwestorowi możliwość od razu wejścia w przestrzeń jaka dzieli obiekty wyposażenia wnętrz, relacji między nimi i wstępnego zarysu estetyki wnętrza. Omawiamy z klientem koncepcję poruszając się wspólnie po wszystkich pomieszczeniach projektu 3D. Nanoszenie uwag i poprawek jest oczywiste, jednak doświadczenie pokazuje, że przygotowane w ten sposób projekty są w znaczącej mierze trafione w gust klienta.

Budowanie listy zakupowej

Mając dopracowany układ pomieszczeń, estetyki przystępujemy do prac nad najważniejszą częścią inwestycji z punktu widzenia jej dopasowania do możliwości inwestora. A mianowicie budżet i lista zakupowa. O budżecie rozmawiamy już na etapie analizy potrzeb. Przed przystąpieniem do koncepcji projektowej dzielimy budżet na poszczególne rodzaje prac oraz dziedziny wyposażenia wnętrz, aby koncepcja była dopasowana do budżetu. Na tym etapie te wstępne podziały są uszczegóławiane. lista zakupowa zawiera wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia wnętrza niezbędne do tego, by wnętrze uzyskało efekt estetyczny jak na przedstawionym klientowi projekcie.

Rysunki techniczne

Mając już wszystkie decyzje projektowe za sobą uszczegóławiamy rysunki techniczne. Tak. Uszczegóławiamy, bo wiele z nich musi powstać na etapie prac koncepcyjnych albo tworzenia listy zakupowej. Dlatego ostatni etap tworzenia rysunków jest już tylko opisaniem wszystkiego na arkuszach papieru i sprawdzeniem poprawności wprowadzonych rozwiązań.

Tak przygotowany projekt może zostać z powodzeniem zrealizowany zarówno w zakresie samodzielnej realizacji inwestycji jak i współpracy w tym zakresie z biurem projektowym. Prowadzenie inwestycji w imieniu inwestora ułatwia spokojny sen w trakcie trwania prac realizacji inwestycji jak i pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić terminy zakończenia prac i ostateczny budżet. Co dla inwestora najczęściej ma istotne znaczenie