Polityka prywatności

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Katarzyna Denst Pracownia Projektowa jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Denst Pracownia Projektowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 7742797397, Regon: 361425429.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa, do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne Katarzyna Denst Pracownia Projektowa (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
 • Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa w celach marketingowych własnych produktów i usług. Dodatkowo, nasza firma przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Katarzyna Denst Pracownia Projektowa jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów, Państwa dane zostaną przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail.
 • Przetwarzanie przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 • Przetwarzanie przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa.
 • Przetwarzanie przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 • Posiadane przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od upoważnionych przez Państwa osób).
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Katarzyna Denst Pracownia Projektowa przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 • W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa.
 • Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: biuro@katarzynadenst.pl, stosownego oświadczenia.
 • Katarzyna Denst Pracownia Projektowa informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeżeli przystąpicie Państwo do realizacji umowy zawartej z Katarzyna Denst Pracownia Projektowa lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Katarzyna Denst Pracownia Projektowa uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.
 • Jednocześnie informujemy, że w razie niewyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez Katarzyna Denst Pracownia Projektowa Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. Katarzyna Denst Pracownia Projektowa wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Polityka Cookies

 

Jakich cookies używamy i dlaczego

 

Używane przez nas cookies mogą należeć do jednej z następujących kategorii:

 • „absolutnie niezbędne” – czyli takie, bez których witryna nie będzie działała; tych cookies nie da się wyłączyć. Zwykle używa się ich w odpowiedzi na czynności wykonywane przez użytkownika strony, wymagających od nas podjęcia pewnych działań – takich jak zmiana ustawień prywatności, logowanie czy wypełnienie formularza.
 • Cookies „wydajnościowe” umożliwiają nam zbieranie danych analitycznych, czyli liczenie odsłon i ruchu na stronie, co pozwala ocenić i usprawnić jej działanie.  Pliki te mogą pochodzić od nas lub od naszych usługodawców (np. Adobe, Akamai, Brightcove, Qualtrics). Dzięki nim dowiadujemy się, które strony czy filmy wideo są najbardziej i najmniej popularne i widzimy, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie.
 • Cookies „funkcjonalne” umożliwiają naszej stronie wykonywanie dodatkowych funkcji i prowadzenie działań personalizacyjnych, dostosowanych do wzorców interakcji danego użytkownika.  Mogą pochodzić od nas lub od naszych usługodawców, takich jak Adobe, których usługi dodaliśmy do naszej witryny.
 • Cookies „celowe” umieszczają w naszej witrynie partnerzy reklamowi, na przykład Adobe. Służą im do budowania profilu zainteresowań użytkownika i przedstawiania mu odpowiednich reklam w czasie odwiedzin na innych stronach.
 • Cookies „społecznościowe” umieszczają z kolei media społecznościowe, takie jak Twitter, LinkedIn czy Facebook, które dodaliśmy do swojej witryny, by użytkownicy mogli udostępniać swoje treści znajomym i innym sieciom.  Pliki te umożliwiają śledzenie działania przeglądarki użytkownika na innych stronach i budowanie profilu jego zainteresowań.  Może to mieć wpływ na treść powiadomień, wyświetlanych danemu użytkownikowi w innych odwiedzanych przez niego witrynach.

Aby sprawdzić, jakich cookies używa nasza witryna, należy kliknąć link „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi cookies” na początku tekstu.

 

Jak długo cookies pozostają w urządzeniu użytkownika?

 

Zależy to od tego, czy są to tzw. pliki „trwałe”, czy „sesyjne”.   Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę sieciową i pozostanie tam do dnia utraty ważności, chyba że użytkownik wcześniej sam go usunie.   Sesyjny plik cookie z kolei traci ważność po zakończeniu sesji użytkownika, przy zamknięciu przeglądarki.

 

Sposoby kontroli cookies

 

Cookies można na różne sposoby kontrolować i nimi zarządzać.  Należy jednak pamiętać, że ich usunięcie lub wyłączenie może wpłynąć na działanie tej witryny – mogą ograniczyć jej działanie.

Jeżeli cookies nie są niezbędne naszej witrynie do prawidłowego działania, przy pierwszej wizycie zwracamy się do użytkownika o wyrażenie zgody na ich stosowanie.  Zgody udziela się lub odmawia klikając link „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi cookies” na początku tekstu.

Użytkownik może też zarządzać ustawieniami cookies we własnej przeglądarce.  Szczegółowe informacje dotyczące takich możliwości znajdują się pod linkiem http://www.aboutcookies.org/.

Zgoda na stosowanie cookies lub odmowa ich przyjęcia ograniczają się do strony, na której znajduje się niniejszy komunikat i nie dotyczą innych witryn, które mogą być do niej podlinkowane.  Dodatkowe informacje dotyczące cookies używanych przez inne witryny znajdują się w umieszczonych na nich powiadomieniach dotyczących prywatności lub cookies.

 

Poczta elektroniczna

 

Możemy również korzystać z technologii umożliwiającej sprawdzenie czy użytkownicy przeczytali, kliknęli lub przekazali dalej określone wiadomości, przesłane im przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej – po to, by wzbogacić i uatrakcyjnić naszą ofertę. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by strona potwierdzała fakt otwarcia, kliknięcia czy przesłania dalej otrzymanej od nas korespondencji, musi niestety zrezygnować z subskrypcji, bo nie ma możliwości wysyłania tych informacji bez potwierdzania obiegu. Zarejestrowani subskrybenci mogą w dowolnym momencie zaktualizować preferencje dotyczące wymiany informacji, kontaktując się z nami bezpośrednio. Można też zrezygnować z subskrypcji wykonując działania opisane w otrzymywanej od nas korespondencji mailowej.